Cookiebeleid

Verwerkingsverantwoordelijke

Kantoor Demuynck

Adres maatschappelijk zetel: Stationsstraat 14 bus 1 – 8860 Lendelede

tom@kantoordemuynck.be

Wat is een cookie?

“Een cookie is een klein tekstbestand dat op jouw computer kan worden opgeslagen wanneer je websites bezoekt. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals je taalkeuze voor een website. Wanneer je de website later opnieuw bezoekt, wordt deze cookie teruggestuurd naar de betreffende website. Zo herkent de website jouw browser en kan hij bijvoorbeeld jouw taalkeuze onthouden.

Cookies hebben meestal ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch verwijderd wanneer je jouw browser sluit (zogenaamde sessiecookies), terwijl andere langer op jouw computer blijven, soms zelfs totdat je ze handmatig verwijdert (zogenaamde permanente cookies). “(bron: website van de GBA).

Waarom gebruiken we cookies?

We gebruiken drie soorten cookies:

  • Essentiële cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website;
  • Cookies voor analytische doeleinden die de bezoeken aan de website analyseren;
  • Marketing cookies

 

Aanvaarden of weigeren van cookies

Door te klikken op “meer informatie” in het pop-up venster dat verschijnt wanneer je de website bezoekt, krijg je toegang tot informatie over cookies en kan je beslissen of je deze al dan niet wenst te aanvaarden.

Bewaartermijn

Indien de cookies worden bewaard, is de bewaartermijn 13 maanden.

Bijkomende informatie

Indien je wenst te weten hoe je jouw browser kan instellen of indien je bijkomende informatie over cookies wenst te verkrijgen, raden wij je aan om naar www.allaboutcookies.org te gaan.

Rechtsgrond voor de verwerking van gegevens via cookies

De verwerking van gegevens door cookies, met uitzondering van essentiële cookies, is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene die de cookies tijdens zijn bezoek aan de website zal aanvaarden of weigeren. De betrokkene kan de toestemming op elk moment intrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Er worden geen geautomatiseerde beslissingen genomen of profielen opgesteld met behulp van cookies.

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen die voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Helaas kan de veiligheid van een gegevensoverdracht via het internet niet 100% gegarandeerd worden. Als je reden hebt om aan te nemen dat jouw interactie met ons niet meer veilig is (bijvoorbeeld als je het gevoel heeft dat de veiligheid van persoonsgegevens die je met ons deelt mogelijk in gevaar is gebracht), dan verzoeken wij jou ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Rechten van de betrokkenen

Je hebt o.m. het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens, deze te corrigeren, om de verwijdering of beperking ervan te verzoeken of de toestemming in te trekken in het kader van de AVG.

Wijzigingen

In functie van de evolutie van de regelgeving en de veranderingen binnen ons kantoor, behouden wij ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen. Wij houden je hiervan op de hoogte.

Met wie kan u contact opnemen over uw persoonsgegevens?

Indien je vragen heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je contact opnemen met de DPO/contactpersoon, via de eerder vermelde contactgegevens.

Indien je meent geen antwoord te hebben ontvangen op jouw verzoek, kan je desgevallend een klacht indienen bij de GBA.